Regiegroep

Anne-Marie Spierings

Anne-Marie Spierings

Gedeputeerde Agrarische ontwikkeling, Energie en Bestuur

 

 

 

 

 

Theo Schots

Theo Schots

Waterschap Brabantse Delta, portefeuille energie

“Energie, (g)een allergie!”

Kees van Dalen

Kees van Dalen

Enexis

“Een toekomstbestendige gebouwde omgeving begint met het ontwikkelen van nieuwbouw voor woningen, kantoren en bedrijven zonder aardgasinfrastructuur; ook kan lokale energie-uitwisseling tussen woningen, kantoren en bedrijven een belangrijke bijdrage aan een duurzame samenleving vormen.”

Machiel de Gelder

Machiel de Gelder

Wethouder Werkendam, Bestuurlijk trekker Duurzaamheid Regio West-Brabant

“Wij moeten de aarde beter doorgeven aan de volgende generaties dan wij die zelf hebben ontvangen.”

 

Sjaan van den Heuvel

Sjaan van den Heuvel

Programmamanager Duurzaamheid Regio West-Brabant

“De energietransitie versterkt de lokale gemeenschappen”

Pierre Hobbelen

Pierre Hobbelen

Woningbouwvereniging Thuisvester

“De haalbaarheid van het realiseren van een omvangrijke energie doelstelling is alleen mogelijk met een duidelijke focus die dwingt om deze vervolgens in gezamenlijkheid op te pakken.”

 

Pieter van Knippenberg

Pieter van Knippenberg

ROC West-Brabant Innovatienetwerk

“Een mooie wereld doorgeven en opleiden stimuleren om dat mogelijk te maken.”

Onno Eigeman

Onno Eigeman

Ondernemende burger

“Nieuwe verbindingen leggen tussen de 4 O’s om de energietransitie op een duurzame wijze te versnellen waarbij sociale cohesie icm decentraal energiemanagement een grote rol speelt.”

 

Michael van Hulst

Michael van Hulst

Eneco

“Transitie komt alleen tot stand door samenwerking. Groots denken, maar (lokaal) met kleine stappen beginnen.”