Energiestrategie voor de regio West-Brabant: Ons2050

Het ontwerp voor de Regionale Energiestrategie West-Brabant is opgesteld. Samen met bewoners, ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden is een jaar lang intensief gewerkt aan het ontwerp. Zowel het proces als het product is een coproductie geworden van partijen die straks een leidende rol hebben in de uitvoering ervan. Het ontwerp is inmiddels voorgelegd aan alle betrokken partijen met de vraag of deze strategie kan rekenen op hun steun. Vervolgens is er feedback gegeven, zijn vragen beantwoord en aanpassingen doorgevoerd. Met als uiteindelijk resultaat een definitieve Regionale Energiestrategie West-Brabant in oktober 2017! Benieuwd naar het resultaat? Hieronder vindt u het voorstel en de bijbehorende bijlagen.

Strategie Ons2050

Animatie Ons2050

Bijlagen Strategie Ons2050

Rapport Energie en Ruimte

Aanbiedingsbrief Ons2050

Om tot de Energiestrategie te komen...

… is intensief samengewerkt tussen ondernemers, overheden, onderwijs en ondernemende burgers.

Klik hier voor 'de Koers'

Vraag of reactie?

8 + 6 =