Etappe 1: Energie en Ruimte Atelier

Energieniveau stijgt tijdens het eerste Energie- en Ruimte Atelier

Op uitnodiging van Regio-West Brabant nemen op 18 januari rond de zeventig geïnteresseerden deel aan het eerste Energie- en Ruimte Atelier in de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur. Met als ondertitel ‘Energietransitie: Noodzaak tot een herverkaveling van het bestaande landschap in West-Brabant’ schept het atelier inzicht over de huidige status van West-Brabant op gebied van duurzame energieopwekking. Daarnaast creëert het de gelegenheid om samen na te denken over de kansen, de ruimtelijke vertaling daarvan en de mogelijke samenwerkingsverbanden.  

Onder de aanwezigen van het atelier zijn vertegenwoordigers van de negentien West-Brabantse gemeenten, Provincie Noord- en West-Brabant, bedrijfsleven, onderwijs en regionale netwerken. West-Brabant is een van de vijf pilotregio’s die als eerste starten met het opstellen van een regionale energiestrategie. Het initiatief om gemeenten een centrale positie in de energietransitie toe te bedelen komt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Omdat het Rijk niet veel anders kan dan sturen met regelgeving, subsidies of fiscale instrumenten is het de optelsom van alle regionale energiestrategieën die Nederland uiteindelijk écht een volledig schone energiehuishouding oplevert.

In etappes naar de top

De eerste etappe van het traject, de officiële aftrap van de Regionale Energiestrategie West-Brabant op 10 oktober 2016, krijgt op 18 januari een vervolg als dagvoorzitter Paul Vermeulen het eerste Energie- en Ruimte Atelier opent. Als programmamanager RO en Wonen van de Regio West-Brabant (RWB) legt hij de nadruk op de bewustwording van de kracht van regionale samenwerking en het doel van het atelier: de verkenning van mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen in de regio. Machiel de Gelder, bestuurlijk ambassadeur Regionale Energietransitie West-Brabant en wethouder Werkendam, neemt het stokje van hem over en trekt de grens van de samenwerking in etappes nog breder: ‘Doel van een regionale energiestrategie is om concrete projecten te versnellen. Daarnaast werken we nauw samen met de andere pilots in het land om van elkaar te leren en elkaar te versterken. De goede bodem voor deze samenwerking hebben we op 10 oktober gelegd. De komende maanden gaan we verkennen en verbinden, zodat in april alles bij elkaar komt.’

Duurzame energiebronnen in de ruimtelijke omgeving

Het inpassen van duurzame energieopwekking in ons landschap staat centraal in de presentaties die na de opening volgen. Dirk Sijmons van H+N+S Landschapsarchitecten presenteert zeven strategieën om om te gaan met de dun bezaaide duurzame energiebronnen in de ruimtelijke omgeving, denk aan ‘verstoppen’ (een zendmast in de vorm van een boom) en ‘uitbannen’ (winturbines in zee). Na afloop daagt het publiek Sijmons uit met vragen over onder andere de opslag van energie en de effectiviteit van zonnevelden. Ook Boris Hocks van POSAD, specialist op gebied van complexe en strategisch ruimtelijke vraagstukken, benadrukt in de tweede presentatie het belang van het inzichtelijk maken van de opwekmogelijkheden en de afstand van de energiebronnen ten opzichte van andere belangrijke plekken in de omgeving. Hocks stipt ook gevoelige punten aan die van belang zijn in het debat over duurzame energie: het vertroebelde beeld dat mensen momenteel hebben van het gebruik van duurzame energie, te streng beleid en daarmee de moeizame discussie over bijvoorbeeld het bijstellen van veiligheidseisen.

Ontwerpateliers

Na de presentaties brainstormen de deelnemers in ‘ontwerpateliers’ over de kansen van duurzame energie en de mogelijkheden om de krachten te bundelen op weg naar de top: een regionale energiestrategie. De terugkoppeling van de groepen wijst uit dat er vanuit diverse kanten naar het onderwerp wordt gekeken: de Leidingenstraat in Antwerpen, de opties voor biogas en mestvergisting aan de Zuidkant, de mogelijkheden van zonnepanelen in de spaarbekkens van de Biesbosch aan de Oostkant, de potentie van hout, het aanjagen van burgerinitiatieven, het verruimen van regelgeving, het betrekken van onderwijs, het creëren van proeftuinen en nog veel meer. Dat er alleen al energie vrijkomt van het samenvoegen van de juiste mensen op het juiste moment is een van de mooie resultaten van de eerste bijeenkomst. Op 8 februari vervolgen we de tocht met als volgende etappedoel ‘het grootschalig opwekken van zonne-energie’.

Kansenkaart

Vlog

PresentatiesFotogalerij