De koers naar de Regionale Energiestrategie

De regio West-Brabant is een van de pilotregio’s in Nederland die werkt aan een Regionale Energiestrategie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Het is vanzelfsprekend dat dit alleen mogelijk is door een samenwerking tussen organisaties, overheden, ondernemers en ondernemende burgers. In deze pilot is in etappes gewerkt naar een gezamenlijke en gedragen Energiestrategie voor de hele regio. De strategie is definitief opgeleverd. De pilot is een landelijke ‘green deal’ tussen de Ministeries van EZ, BZK en I&M en de koepelorganisaties VNG (gemeenten), IPO (provincies) en UvW (waterschappen. Bekijk hier ‘de koers’ die is afgelegd om te komen tot ‘Ons2050’.

Etappe 1: Energie en Ruimte Atelier

Op uitnodiging van Regio-West Brabant nemen op 18 januari rond de zeventig geïnteresseerden deel aan het eerste Energie- en Ruimte Atelier in de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur. Met als ondertitel ‘Energietransitie: Noodzaak tot een herverkaveling van het bestaande landschap in West-Brabant’ schept het atelier inzicht over de huidige status van West-Brabant op gebied van duurzame energieopwekking. Daarnaast creëert het de gelegenheid om samen na te denken over de kansen, de ruimtelijke vertaling daarvan en de mogelijke samenwerkingsverbanden.

Lees verder

Etappe 2 Energie en Ruimte Atelier Zonne-energie

Het tweede Atelier vindt plaats in de in 2015 duurzaam verbouwde thuishaven van Voetbalvereniging Hoeven die met honderd zonnepanelen koploper is als het gaat om energiebesparing bij sportclubs. Om de deelnemers verder te inspireren opent dagvoorzitter Paul Vermeulen, programmamanager RO en Wonen van de Regio West-Brabant, de bijeenkomst met een interview. Hij vraagt Derk Heuting van Dhuet naar zijn achtergrond en zijn connectie met zonne-energie.

Lees verder

Etappe 3: Energie en Ruimte Atelier Biomassa

In de Suiker Unie in Dinteloord komen op 22 februari een dertigtal deelnemers bij elkaar voor de tweede inhoudelijke sessie in het kader van de regionale energiestrategie West-Brabant. Deze middag worden de regionale kansen van Biomassa uitgediept. Dit is een verzamelnaam voor biologisch afval dat via diverse processen omgezet kan worden in nuttige energie.

Lees verder

Etappe 4: Duurzame Warmte

Het derde inhoudelijke Energie-Atelier staat in het teken van duurzame warmte. In het nieuwe pand van het Kellebeekcollege in Roosendaal steken aanwezige belangstellenden de koppen bij elkaar om onder andere te praten over de mogelijkheden van woningisolatie, warmtepompen en warmtenetwerken.

Lees verder

Etappe 5: Windopgave na 2020

Na de opslagmogelijkheden van warmte een week eerder, is het op 22 maart de kracht van wind die de boventoon voert tijdens het vierde Energie-Atelier in Terheijden. Windmolens zijn niet nieuw maar het plaatsen ervan roept nog steeds weerstand op. Hoe pakken we dat het beste aan?

Lees verder

Etappe 6: Afsluitend Atelier

Op 5 april, tijdens het afsluitend atelier, op de NHTV in Breda kwamen de kaarten op tafel. Welke kansen en mogelijkheden zijn er in West-Brabant? En wat was de conclusie van de afgelopen maanden? De oogst van de inhoudelijke ateliers is groot en toont tevens de uitdagingen die op de weg naar een energieneutrale regio liggen.

Lees verder