Stichting Support Ons2050

Stichting Support Ons2050

Op 15 november is de Stichting Support Ons2050 opgericht. Deze stichting ondersteunt projecten in het uitwerken van een solide business case. Het gaat hierbij om projecten die bijdragen aan de energietransitie in de regio West-Brabant. De stichting is een samenwerking...
Op excursie in de regio

Op excursie in de regio

Op 23 augustus verdiepte een groep ambtenaren van verschillende ministeries en koepelorganisaties zich in twee van de opgestelde regionale energiestrategieën. Zij gingen op excursie naar Brabant, waar onder andere onze regio West-Brabant een kijkje in de keuken gaf...

De 4 bouwstenen uit de Energiestrategie

De Regionale Energiestrategie West-Brabant wordt opgesteld op basis van vier bouwstenen. Dit zijn de bouwstenen Getallen en Feiten, Communicatie en Bewustwording, Regionale Energie Projecten en Geld en Organisatie. Jan Jaap Wesselink van Over Morgen is betrokken bij...