Op 15 november is de Stichting Support Ons2050 opgericht. Deze stichting ondersteunt projecten in het uitwerken van een solide business case. Het gaat hierbij om projecten die bijdragen aan de energietransitie in de regio West-Brabant. De stichting is een samenwerking tussen Enpuls, de Rabobanken in de regio West-Brabant en Suiker Unie.

Deze drie partijen leggen in totaal een bedrag in ter grootte van € 100.000,- in een revolverend fonds. “Zeker in de opstartfase zien we veel goed bedoelde initiatieven doodbloeden, omdat er te weinig expertise kan worden ingehuurd om een gedegen technische of financiële onderbouwing te geven aan een plan”, aldus Ger de Weert, directeur Particulieren bij Rabobank West-Brabant Noord en mede initiatiefnemer van de stichting. De stichting kan in die situaties middelen ter beschikking stellen om experts in te huren. Een expert zal de haalbaarheid van een idee eerst toetsen. Als er een positieve uitkomst is, wordt een plan zodanig professioneel uitgewerkt, dat deze op de externe markt kapitaal kan aantrekken om tot realisatie over te gaan. “De stichting Support Ons2050 stelt eerst de financiële middelen ter beschikking om de uitwerking van het project te financieren. Dit wordt vervolgens weer terugbetaald met daarop een vergoeding van 15%. Op die manier is er weer kapitaal beschikbaar voor nieuwe projecten”, legt Ger de Weert uit.

Voor Suiker Unie is deelname aan het fonds mede ingegeven door de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijf in de regio West-Brabant. Samen met partijen in de directe omgeving zoekt Suiker Unie naar mogelijkheden voor duurzaam gebruik en duurzame opwekking van energie. Suiker Unie geeft zelf het voorbeeld met de productie van groen gas uit de reststromen van de bietenverwerking.

Voor Enpuls ligt de focus vooral op de opslagcapaciteit. Indien de regio op termijn energieneutraal moet zijn, ligt er een uitdaging om in de regio duurzaam opgewekte energie op te slaan. De stichting Support Ons2050 zal onder meer innovatieve projecten rondom opslag ondersteunen.

De oprichting van de Stichting Support Ons2050 komt voort uit het project Ons2050. Ons2050 is een samenwerkingsproject tussen bewoners, ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden met als doel de regio West-Brabant in 2050 energieneutraal te maken. In juni 2017 presenteerden marktpartijen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en overheidsinstanties over hoe de energietransitie vorm te geven. Deze visie is neergelegd in een uitgebreid rapport met als titel Ons2050. Een van de uitwerkingen daarvan is oprichting van de stichting Support Ons2050 per 15 november 2017.