Op 23 augustus verdiepte een groep ambtenaren van verschillende ministeries en koepelorganisaties zich in twee van de opgestelde regionale energiestrategieën. Zij gingen op excursie naar Brabant, waar onder andere onze regio West-Brabant een kijkje in de keuken gaf door te vertellen over:

  • de regionale energie strategie West-Brabant met de opgave en ervaringen van de pilot
  • de Zonnewijde, het grootste gerealiseerde particuliere zonnepanelenpark van Nederland
  • het realiseren van Sociale windenergie langs de A16.

Door de pilots weten we dat het mogelijk is om in een jaar tijd in beeld te brengen:

  • hoe de energiehuishouding van de regio eruit ziet, waarin wordt aangegeven wat het huidig verbruik is, wat de besparingspotenties zijn en wat in 2050 duurzaam opgewekt moet worden om energie neutraal te kunnen zijn;
  • met welke energietransitiescenario’s de regio (een deel van) de opgave kan behalen en of deze ambitie wenselijk is bij alle stakeholders in de regio;
  • waar de regio het rijk bij nodig heeft om deze opgave uit te kunnen voeren.

De opgave is enorm. Betrokken ondernemers en ondernemende burgers hebben al de nodige projecten op touw gezet. Toch blijft de grote uitdaging hoe de urgentie bij raadsleden, bewoners en bedrijven verder kan worden gecommuniceerd. Want alle partijen zijn nodig om de ambities te halen.