De Regionale Energiestrategie; kansen en uitdagingen om het opwekken en opslaan van duurzame energie regionaal te organiseren. Pieter van Knippenberg is innovator bij ROC West-Brabant en houdt zich bezig met het vernieuwen van onderwijs. Pieter zit ook in de regiegroep en deelt zijn ideeën over het belang van onderwijs en technologie in de energietransitie.

Pieter is persoonlijk betrokken bij de energietransitie en geïnteresseerd in nieuwe technologieën op het gebied van duurzame energie. “Ik neem geen deel als vertegenwoordiger van het onderwijs, maar puur vanuit mijn eigen drijfveer. Uiteraard zit daar ook het belang bij om de ontwikkeling van technische opleidingen aan te laten sluiten op de vraag vanuit de markt.” Want daar maakt Pieter zich nog weleens zorgen over. “Om een duidelijk beeld te krijgen van de kennisbehoeftes van bedrijven, is co-creatie nodig; bedrijven en scholen moeten elkaar beter leren kennen én begrijpen om zo samen verantwoordelijkheid te kunnen en willen nemen.”

Hoe kan de kloof tussen het onderwijs en het bedrijfsleven kleiner worden?
“Dat kan bijvoorbeeld door stageplaatsen zo in te richten dat ze bijdragen aan een betere en intensievere samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven. De energietransitie werkt nu vooral door bevlogen leraren, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en landelijke bestuurders. Mensen moeten realiseren dat duurzame energie ertoe doet en dat ieders gedrag moet veranderen.”

Wat doen jullie als ROC zelf om co-creatie met het bedrijfsleven tot stand te brengen?
“Het ROC neemt deel aan Kennispact 3.0, een project waar 10 Brabantse MBO-instellingen aan mee werken. Studenten zijn hier bezig met het ontwikkelen van de beroepen van morgen. Om nieuwe technologieën goed uit te voeren, moeten bepaalde competenties gecombineerd worden in nieuwe beroepen. Maar we doen ook mee aan ‘West-Brabant werkt aan morgen’; een regionale aanpak waarbij bedrijven en onderwijs samen werken om een intensieve learning community te creëren. Maar het kan en moet nog intensiever.”

Welke rol zie jij voor jongeren binnen de energietransitie?
“Laat jongeren, van verschillende opleidingen, eens een aantal dagen samen brainstormen over een probleem. Je staat verstelt wat daar voor vernieuwende ideeën naar voren komen. Of zie het voorbeeld uit Bergen op Zoom. Daar gaan studenten met meetapparatuur de wijken in om aan de buitenkant van woningen energielekken op te sporen. En geven ze waar nodig energieadvies aan inwoners. Hier kun je ook het voortgezet onderwijs mee stimuleren, door ze bijvoorbeeld in hun eigen huis te laten meten. Dan bereik je ook meteen de ouders.”

Wat vind je van het proces om te komen tot de Regionale Energiestrategie?
“De regiegroep is een groep zeer betrokken mensen. Gedurende het traject kwamen er steeds meer inhoudelijke experts bij. Logisch, want de inhoud is nodig. Toch moet je goed in beeld houden voor wie je het doet. Ik vond draagvlak, opleiden en de sociale component wat onderbelicht. Betrek wat meer willekeurige groepen uit de omgeving. En ik had graag wat meer innovatieve energiematige oplossingen gezien. Maar wellicht dat dit op landelijk niveau uitgebreid verkend kan worden, en we daar regionaal op aan kunnen haken.”

Pieter van Knippenberg is als deelnemer van de regiegroep zelf ook duurzaam actief.  Als mede-eigenaar van een windmolen bij Galder en door het zelf opwekken van energie via zonnepanelen draagt ook hij zijn steentje bij aan een klimaatneutraal West-Brabant.