Hoe kijkt professor Sustainable Business Models (NHTV), Frans Melissen, aan tegen de rol van het onderwijs in het aanpakken van het klimaatprobleem? Zijn boodschap: betrek de jongeren erbij en sluit aan bij hun belevingswereld.

Bij de benadering van jongeren is hun belevingswereld van groot belang. “Maak het voor jongeren leuk en aantrekkelijk. Jongeren vinden sociaal bezig zijn, vooroplopen en bij succesvolle mensen horen belangrijk. Jongeren weten hoe belangrijk het is om stappen te ondernemen als het gaat om een duurzame leefomgeving, maar om hen mee te krijgen moet je hun belevingswereld – hun ‘native’ wereld – begrijpen; de motieven die ze hebben om duurzaam te leven.”

Verander het gedrag
“Het klimaatprobleem is een gedragsprobleem”, aldus Frans. “En een gedragsprobleem moet je aanpakken met gedrag beïnvloedende maatregelen. Samen met de mensen die er mee te maken hebben, dus vooral ook jongeren. Maak het gedrag dat je wilt zien aantrekkelijk en gemakkelijk haalbaar. Of rem het gedrag dat je juist niet wilt zien, bijvoorbeeld via rekeningrijden.”

‘Jongeren zien ons als boosdoener’
Op 5 april jl., tijdens het afsluitend atelier, waren we te gast op de NHTV in Breda en vertelde Frans Melissen over de manier waarop je mensen mee kunt krijgen in duurzame strategieën. “Duurzaamheid hoort tot nu toe nog bij een relatief klein groepje mensen en dat moet veranderen. Betrek jongeren in maatregelen, aangezien zij de consequenties moeten dragen van ons collectieve gedrag van de afgelopen jaren. Zij hebben de toekomst in handen. Een van de speerpunten van NHTV is het opleiden van “social responsible professionals” en we merken dat jongeren dat écht belangrijk vinden. We moeten wel in het vizier houden dat ze het niet pikken als wij ze eenzijdig aanspreken op hun verantwoordelijkheid, zij zien de oudere generatie namelijk als de boosdoeners.”

Overheid en bedrijfsleven moeten meer ontzorgen
Frans is in het dagelijks leven ook bezig met de energietransitie. Hoewel hij inmiddels verhuisd is van een aardgasloze wijk naar buitenaf en daarmee weer een paar stappen terug moet doen, blijft hij zich inzetten voor een duurzame omgeving. “In mijn huidige huis ben ik bezig met het regelen van een warmtepomp. En daarbij stuit ik meteen op een probleem dat bij veel mensen speelt. Als persoon ben ik gemotiveerd en heel makkelijk over te halen om duurzaam te leven. Het is het uitzoeken en regelen waardoor ik geneigd ben af te haken. Daarnaast gaat ook de techniek razendsnel waardoor je je snel afvraagt of je niet beter nog een paar jaar kunt wachten. Het begeleiden van mensen en zorgen voor de juiste faciliteiten versimpelt het proces. In het stuk ontzorgen kunnen overheid en bedrijfsleven nog grote stappen zetten!”