Onno Eigeman is als ondernemende burger betrokken bij de Regionale Energiestrategie. Hij kijkt met een scherpe kritische blik mee en zorgt dat energie coöperaties en burgerinitiatieven goed vertegenwoordigd zijn. In het dagelijks leven is hij nauw betrokken bij Energiek Halderberge.

Hoe ben je daar terecht gekomen?
Door mijn grote mond, lacht Onno. Ik kwam in Moerdijk op een informatiebijeenkomst, georganiseerd door burgers. Er was een grote opkomst en wat een energie daar loskwam! Ik reageerde toen heel spontaan ‘Dit ga ik ook doen, maar dan in Halderberge’. Daardoor ben ik in Halderberge aan de slag gegaan. We werden eerst gezien als een ‘stel burgers’ maar we zijn flink gegroeid. Er is een grotere vertrouwensband ontstaan tussen de gemeente, andere maatschappelijke organisaties, ondernemers en ons. En nu we ook producten/diensten aan kunnen bieden, bereiken we een steeds grotere groep.

 Waarom is het belangrijk voor je?
“Ik heb een enorme drijfveer om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Het komt echt vanuit binnen, mijn intrinsieke waarde. Ik ben ergens door gemotiveerd, waarvan ik zelf niet eens goed weet wat het is. Ik ben een echte verbinder. Houd ervan om met samenwerkingsorganisaties mooie dingen op te zetten.” Gepassioneerd vertelt Onno een verhaal over een 37-jarige man in de AOW. En welke rol hij heeft kunnen spelen om deze man, die niet meer buiten kwam, weer een doel in zijn leven te geven. “Energie is de motor voor duurzaamheidstransitie. Het levert geld op waardoor je andere duurzaamheidsprojecten kunt opstarten die niet zozeer geld opleveren maar wel de sociale cohesie vergroten. Iets wezenlijks voor iemand kunnen betekenen, dat is voor mij ook duurzaamheid”, aldus Onno.

 

Het gulden transitiespel
Onno is vertegenwoordigd in de regiegroep van de Regionale Energiestrategie. Hoe ziet hij de kans van slagen? “We zijn een soort nieuw spel aan het spelen, het gulden transitie spel. We weten alleen nog niet met welke spelregels en op welke manier. Maar dat we het spel willen spelen is overduidelijk, open en constructief. Doordat we met veel verschillende partijen zijn, zijn er ook verschillende belangen. We moeten de essentie scherp houden. En nog meer benadrukken hoe hoog de urgentie is”, aldus Onno.

Wanneer is het voor jou geslaagd?
De Energiestrategie wordt opgeleverd in september 2017. De tijd gaat snel. Wanneer is het traject geslaagd voor Onno? “Tot en met augustus is mijn doel dat er een entiteit staat die door kan. Denken is goed, maar we moeten ook doen. We hebben de stip van 2050. Zonder concrete stappen komen we daar niet. Van doen kunnen we leren en met de juiste uitwisseling daarmee weer het leerproces versnellen. En dat is wat we nu aan het doen zijn; uitproberen en leren.”

Wie moeten we de volgende keer interviewen?
“Michael Daamen! Hij heeft aan de bakermat van dit hele proces gestaan, bijna 10 jaar geleden. En binnenkort stopt hij met het werk.” Wordt dus vervolgd…