Henri Maas, werkzaam op het cluster Zuiveringsbeheer van het Waterschap Brabantse Delta, is bevlogen als het gaat om duurzaamheid. De interesse in duurzaamheid stamt bij Henri al vanuit zijn jeugd. “Ik kon vroeger al geen keus maken tussen de harde techniek of biologie. Zelfs nu lijkt het me nog steeds een mooi beroep op bijvoorbeeld boswachter te zijn.” Maar hij koos uiteindelijk toch voor de technische kant. Zijn passie voor duurzaamheid bleef echter bestaan. En in zijn functie bij het waterschap kan hij deze twee passies perfect combineren. 

Groen warmtestation
Het waterschap zet vol in op duurzaamheid. Vol trots vertelt hij over het project ‘Groene warmtestation’, waar biogas omgezet wordt in groene stroom. De warmte die daarbij vrij komt wordt gebruikt om 450 woningen in de Bredase wijk Haagse Beemden te verwarmen. En de elektriciteit die vrijkomt gaat weer terug naar de zuivering in Nieuwveer. En hoe komt een waterschap nu aan biogas? Dat komt vrij bij de vergisting van het slib dat op de zuivering binnenkomt.

In 2020 is het waterschap 40% zelfvoorzienend
Het Waterschap staat voor een aardige uitdaging als het gaat om in 2020 voor 40% zelfvoorzienend te zijn. Cluster Zuiveringsbeheer vult dit grotendeels in met de productie van biogas en onderzoekt de mogelijkheden voor zon- en/of windenergie op de zuiveringsterreinen. Ook komen er zonnepanelen op het hoofdkantoor en op een aantal loodsen. En daarnaast proberen ze het verbruik te verminderen. “Gelukkig zitten we nu al op 35%, dus die ambitie gaan we hoogstwaarschijnlijk wel halen!”

 Energieneutraal in 2025
Het waterschap wil in 2025 of 2030 geheel energieneutraal zijn. Op dit moment worden de paden verkend, wat er moet gebeuren om daar te komen. “We doorlopen het zogenoemde BOB-traject; Beeldvorming, Oordeelsvorming en dan Besluitvorming. Half januari heeft de oordeelsvorming met het algemeen bestuur plaatsgevonden en nu wordt de besluitvorming voorbereid. Naar verwachting kan dan in mei besloten worden, welk pad we op gaan om energieneutraal te worden”, aldus Henri.

Op zoek naar afnemers van warmte
En ondertussen gaat de verkenning verder. “Ik heb vanochtend nog een gesprek gehad over mogelijke locaties voor een eventueel zonnepark. Op de zuivering in Bath gaan we 5 a 6 hectare zonnepanelen wegleggen. En we hebben een stagiaire van Avans Hogeschool die zich bezighoudt met het Smartpolder-concept; hij onderzoekt waar potentiële afnemers zijn die warmte en koude nodig hebben en hoe aan deze energievraag voldaan kan worden met energie uit oppervlaktewater.”

Hoe ziet West-Brabant eruit over 5 a 10 jaar?
Op de vraag hoe West-Brabant er over 5 a 10 jaar uitziet heeft Henri een duidelijk antwoord. “Voor de korte termijn, binnen 5 jaar, kunnen we nu een sprong maken met wind en zon. Dat is makkelijk te realiseren. En voor de lange termijn is het van belang dat we nu gaan nadenken over het warmtevraagstuk. Dat is complex. Omdat straks de Amercentrale sluit moeten we nu op zoek naar warmte. Ik geloof daarbij in decentrale oplossingen. Daarin kunnen we samen optrekken in de Regionale Energiestrategie.” Henri is tevreden als er na de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie concrete projecten zijn, waar men mee aan de slag kan, zoals bijvoorbeeld het ‘Groen warmtestation’ in Breda.

Wie gaan we interviewen?
Op de vraag wie we voor de volgende nieuwbrief zeker moeten interviewen antwoord Henri ‘Michel Suijkerbuijk’. “Ik heb met hem gesproken over de waterstofeconomie. Het is een mooi toekomstperspectief. Ik zou aan Michel willen vragen wat en wie nodig zijn om daar te komen en wanneer hij verwacht dat we zover zijn”. Daarover volgende keer meer.