De waardering van de natuur is Sjaan van de Heuvel met de paplepel ingegoten. Hij groeide op in een plattelandsomgeving met veel water er omheen. Daar leerde hij respectvol om te gaan met de natuur. Deze les heeft hij meegenomen in zijn werk als Programmamanager Duurzaamheid bij de Regio West-Brabant.

Creativiteit van de samenleving benutten
Sjaan van den Heuvel is binnen de Regionale Energiestrategie ambtelijk trekker en streeft naar de opbouw van een groot draagvlak voor het doel: energieneutraal in 2050. “Zonder draagvlak vanuit de samenleving kan de Regionale Energiestrategie niet succesvol zijn”, stelt hij. Hij geeft aan dat de regiegroep bestaat uit leden vanuit verschillende achterbannen. Toch maakt Sjaan zich zorgen over het bereik. “De creativiteit in de samenleving moet benut worden. De vraag is hoe we dit als regiegroep kunnen aanpakken. En ook hoe we de verschillende doelgroepen met elkaar in contact kunnen brengen.”

Vitaliteit van de lokale gemeenschap verstevigen
Sjaan is tevreden als allen het gevoel en het vertrouwen hebben dat er een kentering ten goede is bewerkstelligd, op weg naar een energieneutrale regio in 2050. “Zo’n kentering is niet alleen goed voor de natuur, maar verstevigt ook de vitaliteit van de lokale gemeenschap.” Daarmee is het effect van deze pilot ook na afronding voelbaar en zichtbaar.

Sociale en economische veerkracht neemt toe
De situatie over vijf tot tien jaar ziet er heel anders uit dan nu, geeft Sjaan aan. “We zullen meer windmolens en zonnepanelen in de regio zien. Zowel op individuele gebouwen als op grote aaneengesloten oppervlakten.” Ook verwacht hij dat er over tien jaar verschillende nieuwe woonwijken gerealiseerd zijn zonder aardgasaansluiting. “Nieuwe gebouwen zijn zelfredzaam op het gebied van energie. We zullen tegen die tijd zien dat een klein deel van de bestaande woningen al een kwaliteitsimpuls heeft ondergaan, waardoor die geen of nauwelijks nog een energievraag hebben.” Daaraan voegt hij toe dat hij verwacht dat in dorpen en wijken de sociale en economische veerkracht toeneemt, doordat men erin is geslaagd om de energievraag en de energieopwekking lokaal bij elkaar te brengen. Dit betekent meer werkgelegenheid in de regio en het geld van de regio voor energie wordt steeds meer in de eigen regio uitgegeven.

Energievoorziening in huize Van den Heuvel
Maar hoe regelt Sjaan zelf zijn energievoorziening in huis? Hij heeft al vijf jaar zonnepanelen en is meer dan tevreden. “Die zonnepanelen leveren meer op dan geraamd en we zijn kritischer gaan kijken naar ons eigen energiegebruik. Daardoor leveren we al die jaren per saldo meer terug aan het net dan dat we afnemen.”