Anne-Marie Spierings, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, is ook aangeschoven bij de regiegroep van de Energiestrategie West-Brabant. Onder het motto ‘Samen komen we verder dan alleen’ vindt ze het belangrijk om als provincie vertegenwoordigd te zijn. “Er zijn blijkbaar knelpunten waaronder het vastlopen van zaken bij de provincie. Door actief deel te nemen kan ik zien wat dit is en daar mogelijk iets aan veranderen. Daarnaast zijn we als provincie ook kennisleverancier van bepaalde basisinformatie en hebben we zo ook inzichtelijk welke partijen al bezig zijn met de energietransitie.”

 

Hard aan de slag
De gedeputeerde heeft een duidelijke visie als het gaat over het eindresultaat van deze pilot.
“‘In 2050 is heel Brabant energieneutraal’, betekent dat we heel hard aan de slag moeten. Maar we moeten ook realistisch blijven. Het is een illusie om te denken dat er in één keer 100.000 inwoners in Brabant bereikt worden”, aldus Anne-Marie. Op dit moment wordt de visie voor 2050 op hoofdlijnen neergezet. De echte uitwerking moet nog komen. Wie gaat wat doen? Dat gaat nog wel enige tijd kosten. “We zijn al begonnen met het opstarten van regionale projecten. Maar het zijn nog vaak de partners die het aandragen. En ook nog niet alle O’s zijn hierin vertegenwoordigd. Daar hebben we nog een slag te slaan.”

Een kans voor de regio
Anne-Marie ziet de transitie zeker als een kans voor de regio. “De opgave is ontzettend groot. We krijgen dit alleen gedaan als er voldoende nieuwe slimme dingen gemaakt worden en mensen opgeleid worden die dat ook kunnen realiseren. Dat betekent dat bijvoorbeeld opleidingen van richting moeten veranderen om op de vraag in te kunnen blijven spelen.

Als het lokaal plaatsvindt, is het van de mensen zelf
“Een mooi voorbeeld is Duitsland waar de kerncentrales zo snel mogelijk gesloten moeten worden. Maar om de wegvallende productiecapaciteit op te vangen moet zelf gezorgd worden voor duurzame energie. Hierdoor ontstaan netwerken in de samenleving. En als het lokaal plaatsvindt wordt het van de mensen zelf. Ook in Brabant kan zoiets. Er moet meer op wijkniveau gedaan worden, zoals een scholenproject over bijvoorbeeld zonnepanelen, waarbij je ook de wijk betrekt.”

Wat doet u zelf eigenlijk aan duurzame energie?
“Ik heb zonnepanelen, waarmee ik meer opwek dan ik verbruik. Ook heb ik isolatiemaatregelen genomen. Ik moet alleen het dak nog isoleren, maar die offerte is aangevraagd.”