Machiel de Gelder

Veel basisscholen kunnen 25 tot 50% besparen op hun energierekening door middel van relatief eenvoudige maatregelen zoals het gebruik van LED-verlichting, energiebesparend gedrag en het plaatsen van zonnepanelen. Bij een voorgenomen renovatie kan er met maatregelen die financieel haalbaar zijn zelfs naar een volledig gasloos en energieneutraal schoolgebouw worden toegewerkt. Dat is wat bij een inventarisatie van 6 basisscholen in West-Brabant naar voren kwam. Volop kansen dus. 

Bovendien integreer je door bij een bassischool te beginnen ook duurzaamheid in de educatie. Laat leerlingen zien wat er binnen een school kan, laat ouders meedenken en betrek de wijk! Zo kunnen zonnepanelen en energiebesparingsmaatregelen bij scholen de aanjagers zijn voor meer projecten in de wijk. En wordt duurzaamheid ‘normaal’ voor de volgende generatie.

Dat is natuurlijk prachtig nieuws! Een groot probleem is helaas wel dat er geen tijd, geld en kennis is bij de schoolbesturen en –directies. Maar aan dat probleem wordt gewerkt.

Voor 40 schoolbesturen in West-Brabant, met in totaal ca. 300 basisscholen, komt een praktisch programma. Een programma gericht op het stimuleren en ontzorgen vanuit een Regionaal servicebureau voor het basisonderwijs. Daarbij kan ook handig gebruik gemaakt worden van landelijke (financiële) ondersteuningsprogramma’s zoals de Green Deal Scholen.

Benieuwd hoe dit verder gaat? Houd de website in de gaten.
Voor meer informatie: Regionaal Energieloket voor Scholen: Energieloketwestbrabant@gmail.com.