Machiel de Gelder

 

Wij hebben een belangrijke en betekenisvolle klus te klaren en daarbij hebben wij elkaar nodig!
Samen maken we koers richting een Regionale Energie Strategie in West-Brabant. De regio West-Brabant is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten uitgekozen als een van de vijf innovatieve aanpakken voor een regionale Energie Strategie. De Regio West-Brabant is initiatiefnemer en trekker voor deze aanvraag.

 

De gemeenten in West-Brabant zetten een volgende stap in de ontwikkeling van hun Regionale Energiestrategie. Zij kunnen dit niet alleen. Om onze doelen te behalen en een gedragen Energiestrategie op te stellen, willen wij deze strategie vormgeven samen met de andere O’s. Het is vanzelfsprekend dat West-Brabant enkel klimaatneutraal kan worden als organisaties, overheden, ondernemers en ondernemende burgers samenwerken.

Logo

In deze pilot werken we samen met de vier O’s, Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Ondernemende burgers, die ook op het logo zichtbaar zijn, in etappes richting een gezamenlijke en gedragen Energiestrategie voor de hele regio.

Regionale Energiestrategie

De doelstelling is om tot 2020 elk jaar 1,5% energie te besparen en in 2020 16% van de energievraag duurzaam op te wekken. De ambitie is om uiteindelijk in 2050 energieneutraal te zijn. West-Brabant is goed op weg op de doelstellingen voor 2020 te halen. Maar we zijn er nog niet. Wat kunnen we nog meer doen om uiteindelijk onze ambitie waar te maken? Welke acties ondernemen het bedrijfsleven en andere organisaties in de regio? Waar kunnen we elkaar versterken en ondersteunen?

In samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen (UvW), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Ministeries van Infrastructuur & Milieu, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties werken we daarom aan een Regionale Energiestrategie. Hierin beantwoorden we deze vragen en maken we afspraken over de uitvoering en financiering.

Vragen

Heeft u vragen over de regionale energiestrategie? Neem dan gerust contact op met Sjaan van den Heuvel van RWB via 06 – 51 23 16 48 of sjaan.vandenheuvel@west-brabant.eu.