Machiel de Gelder

De Regionale Energiestrategie West-Brabant wordt opgesteld op basis van vier bouwstenen. Dit zijn de bouwstenen Getallen en Feiten, Communicatie en Bewustwording, Regionale Energie Projecten en Geld en Organisatie. Jan Jaap Wesselink van Over Morgen is betrokken bij alle werkgroepen. ‘Per bouwsteen is een werkgroep aan de slag om input te leveren voor de energiestrategie. Enerzijds door met elkaar te bespreken wat er nodig is voor West-Brabant en anderzijds door projecten te starten en daarmee praktijkervaring op te doen. In de werkgroepen zitten afgevaardigden van alle O’s (overheid, ondernemers, ondernemende burgers en onderwijs). ’

 

Bouwsteen Getallen en Feiten

“Deze bouwsteen wordt ingevuld in de zes Energie- en Ruimte Ateliers. Vragen die we beantwoorden zijn:
– Waar staan we als regio ?
– Welke potentie zien we voor duurzame energiebesparing en opwekking?
– Welke impact heeft de energietransitie op ons landschap, de bestaande (energie) infrastructuur, de economie/werkgelegenheid en hoe hangt dat met elkaar samen?
We leveren het resultaat hiervan op in een ruimtelijke kansenkaart.”

Bouwsteen Communicatie en Bewustzijn:

“Veel inwoners en bedrijven zijn nog niet bezig met de energietransitie en ervaren geen urgentie. Ook is er nog veel onwetendheid in wat ieders rol kan zijn in de energietransitie. Communicatie draagt bij aan het zichtbaar maken van de verschillende rollen en de mogelijkheden in de regio West-Brabant. En wat de meerwaarde is om op regionaal niveau de samenwerking aan te gaan.

Communicatie over wat er speelt, wat er mogelijk is en wat er op de regio afkomt als het gaat om de benodigde transitie, vraagt alle gezamenlijk aandacht. Hoe gaan we communiceren met de diverse doelgroepen? Wie is de afzender? Welke boodschap gaan we gebruiken?

Er zijn al veel goede initiatieven in de regio. Hoe krijgen we de juiste mensen aan tafel? Hoe krijgen we de mensen met elkaar in verbinding? Hoe zetten we een stevig netwerk neer en investeren we in de relatie met elkaar? Ook daar gaat de bouwsteen Communicatie en Bewustzijn over. En we kijken vooruit naar de periode na de strategie. Hoe houden we de mensen aan boord en zorgen we voor concrete acties?”

Bouwsteen Regionale Energie Projecten:

“Welke projecten dienen we nu op regionaal verband op te pakken? Hoe selecteren we projecten? Welke rol gaan we vanuit de regionale energiestrategie pakken? Gezamenlijk stellen we een goed afwegingsmechanisme op. Ook starten we met projecten om ervaring op te doen.”

Bouwsteen Geld en Organisatie:

“Hoe zorgen we dat al onze plannen ook de financiële middelen krijgen die ze nodig hebben en/of verdienen? Hoe bundelen we individuele projecten tot slimme “mandjes” die interessant zijn om meer budget dat beschikbaar is ook naar West-Brabant te halen? Wie mag het geld uitgeven en wie beslist over de budgetverdeling? Hiervoor brengen we de mogelijke organisatievormen in beeld en doen we voorstellen aan de regiegroep.”